Ugen hvor Rettighedsalliancen og 3.dk dræbte det danske internet

Vi kan starte med at citere den danske grundlovs $77:
“Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde på ny indføres.”

Der er dele af den danske befolkning der ikke mener at blokeringen af hjemmesider i Danmark, hører ind under grundlovens beskyttelse mod censur.

Jeg vil dog mene at det netop er censur!
Der er en generel holdning til at Censur kun er noget staten har monopol på, men virksomheder kan også udøve det, og når det er infrastrukturleverandører, der udøver kommerciel censur, så begynder det at blive “spændende”

Rettighedsalliancen har set sig sure på musiktjenesten Grooveshark, som er en tjeneste, der på mange områder minder om Spotify, Play og Wimp. der er dog den forskel at brugerne kan være med til at uploade musik til tjenesten, og det er her et af problemerne ligger. Rettighedsalliancen mener ikke at der er indgået aftale med de danske pladeselskaber, og at tjenesten derfor stiller dansk musik tilrådighed uden aftale.
Dette argument er der ikke noget problem i. Hvis Grooveshark ikke har retiigheder til at videredistribuere dansk musik, så skal de selvfølgelig heller ikke gøre det. Rettighedsalliancen vælger så i Danmark at starte en fogedsag mod netværksoperatøren 3, i starten et uskyldigt valg, men set i bakspejlet et meget nøje kalkuleret valg fra Rettighedsalliancen.

Modsat flere af de andre danske udbyderer erkender 3 at de benytter sig af Deep Packet Inspection (DPI), hvor man analyserer indholdet af den datastrøm der bevæger sig mellem afsender og modtager (Grooveshark og internet kunde). Derved kan internet kunden ikke “bare” skifte DNS server for at omgå de danske hjemmeside blokeringer. Analysen af datastrømmen vil blokere for datatransporten. For at omgå blokeringen er man nødt til at benytte sig af Proxyservere eller VPN servere. Man kan frygte at Rettighedsalliancen netop har valgt 3 for at have nemmere ved at presse resten af ISP’erne til at indføre samme censur.

Hvorfor er dette problematisk?
Det er problematisk fordi at vi nu har en internetudbyder, der begynder at snage helt ned i den data jeg sender igennem netværket, og på baggrund af kommercielle interesser bortcensurerer data mellem 2 parter. Det er denne slags censur vi i Danmark ytre stor kritik af overfor lande som Iran, Syrien, Kina, Burma osv. men vi er ikke blege for at indføre det her i Danmark, så længe det er for at beskytte kommercielle interesser.
Der er ikke nogen forskel overhovedet! Ja det skulle da lige være at der ikke er nogen i Danmark der dør ved at bryde censuren, men ellers er det samme metoder, og samme bagtanke, nemlig beskyttelsen af de få overfor de mange på bekostning af det frie og uafhængige internet.

Jeg håber snart at politikerne begynder at vågne op og ser, at internettet, som er et utroligt stærkt medie i et moderne demokrati, nu er under fare for at blive kontrolleret af private økonomisk stærke organisationer, der vil gøre alt for at få den fulde kontrol over internettet.

I den virkelige verden er der ting der ikke er rare, og den verden må Rettighedshaverne også acceptere at de lever i. De har bare ikke (endnu) set lyset i moderne kommunikation, og dets distributions platforme. De vil hellere fastholde deres kunder i en musik/film distributions verden, der ikke har ændret sig nævneværdigt de sidste 100+år.

AeroFS et alternativ til Dropbox

Jeg har længe brugt Dropbox, og har været glad for funktionaliteten. Dropbox havde dog sidste år lidt af et image problem, da det viste sig at vores data ikke var så krypteret, som deres marketingsafdeling gerne ville have os til at tro.
Så hvis man ikke har rent mel i posen, så skal man ikke bruge en tjeneste som Dropbox, da andre kan se dine data (dog med en dommerkendelse – så det er ikke alle og en hver der kan se dine data), eller hvis man er af den mere private type, der ikke ønsker at andre kan se private data overhovedet.
Jeg har tidligere hørt om AeroFS, som værende et P2P alternativ til Dropbox. AeroFS fungerer ved at der ikke er en central Cloud server (AeroFS funktioner), som holder øje med alle data og versioner. I stedet skabes der en direkte P2P forbindelse mellem de computere hvor du har installeret klienten.

Jeg har installeret det på min stationære og på min bærbare computer, og det fungerer på samme måde som Dropbox. Gemmer jeg en fil en AeroFS mappen på den bærbare, så er den med det samme også på den stationære. Så funktionaliteten er som ved Dropbox.

Hvorfor så ikke bare bruge Dropbox?

Ulempen ved Dropbox er at den er afhængig af en central server, og da harddisk plads ikke er uendelig, eller gratis, så skal man betale for den plads man bruger. Ved Dropbox har man mulighed for at optjene gratis ekstra plads ved at invitere andre brugere til tjenesten. På den måde har jeg anskaffet mig 11.5GB gratis plads ved Dropbox.

På min stationære computer har jeg i dag ca 780GB ledig plads og på min bærbare ca 300GB. Der er jo masser af ubrugt plads på de to systemer, som jeg jo lige så godt kan udnytte til at have de ting i sync jeg gerne vil have på begge systemer.

Det drejer sig primært om udviklingsfiler, Plone source filer, samt lokale svn repositories. Disse filer kan godt komme til at fylde mere end hvad jeg har plads til i Dropbox.

Fordelen ved at bruge AeroFS for mig er at sync af filer er meget, MEGET, hurtigere på lokal netværket sammenlignet med Dropbox. Jeg har typisk mine udviklingsfiler til afvikling på min arbejdscomputer (bærbare), men når jeg arbejder hjemmefra, så bruger jeg typisk min stationære, som har en noget større skærm, og der er det rart at filerne hurtigt ligger på min bærebare klar til test, og at jeg ikke er afhængig af Dropbox, som af og til kan være lidt sløv i det.

Hvad vil de så tjene penge på?

Der har ikke været noget information på deres hjemmeside om at programmet kommer til at koste noget, men skulle det komme til at koste lidt penge, så vil jeg klart mene at det ville være pengene værd. De har dog i indstillingerne en indstilling der tilbyder backup af data på deres servere. I beta fasen er det kun muligt at foretage backup af én GB, men de har nogle andre størrelser som man dog ikke har mulighed for at vælge. Mit gæt er at de håber at folk gerne vil have online backup af de vigtigste filer, og derved tjener de pengene ind den vej.

Landsbyen Tranum giver borgerne mulighed for 1Gbps fiber internet

optic-fiberhttp://www.bredbaandnord.dk/Privat/Digitale_Tranum.aspx

Tranum har sammen med Bredbånd Nord / Waoo valgt at starte et projekt hvor borgerne har mulighed for at få op til 1Gbps internet forbindelser. Målet er at gøre Tranum et attraktivt sted at bo, hvor man har rigtig gode muligheder for at have sin virksomhed eller private hjem koblet på den bedst mulige internetforbindelse.

For “udkantsdanmark” kan fibernettet være én af mulighederne for at holde på arbejdskraft eller tiltrække den. For med hurtigt og stabilt internet, er der ikke nogen ting i vejen for at man bor i Tranum, men arbejder i København, for netforbindelsen til kontoret i København er lige så godt som hvis man sad på kontoret (den danske virksomhedskultur skal bare lige følge med, så lederne tør stole på folk der arbejder på fjernlokationer).
For ungdommen kunne det være muligheden for at man læser på en videregående uddannelse i Ålborg, Århus, Odense eller København, men man bliver boende i lokalsamfundet.
For det offentlige kunne det være med til at gøre telemedicin mere anvendt, så at der ikke er så langt til lægen/specialisten. Man kunne forestille sig at man ved sin lokale landsbylæge har mulighed for at få en konsultation med en speciallæge ved nogle af universitetshospitalerne, da man har nemmere ved at kunne have HD video i begge retninger (de gængse ADSL forbindelser har typisk ikke god nok upload til at det er realistisk).

Det er dejligt at se at man i “udkanten” begynder at rykke med de hurtige internetforbindelser, som kan være med til at holde på de lokale, så man ikke ender med at gøre områderne til en slags levende landsbymuseer.

 

 

 

DNS blokering af hjemmesider er måske ikke lovligt ifølge EU lov

 

OS news har i denne artikel  beskrevet en dom fra EU domstolen, som gør det ulovligt at påtvinge ISP’er filtreringer af brugernes surf.
Ganske som mange har pointeret, er blokeringen med til at hindre adgang til fri information (censur), og stiller ISP’er i en uheldig situation over for deres kunders ret til privatlivets fred (når man bliver mødt af en blokeret side, bliver ens besøg logget?).

Det er skønt at se at der findes fornuftigt tænkende mennesker i retsvæsnet, der kan se at blokering af adgang til lovlig eller ulovlig information er en glidebane, som man skal passe rigtig meget på at begive sig ud på.

Nu bliver det spændende at se hvordan det bliver modtaget her i DK. Noget andet er om man vil anse DNS blokering for at være en form for filtrering i det omfang, der bliver beskrevet i afgørelsen fra EU.

Opdateret 25/11-11

Ved nærmere efterlæsning, tror jeg ikke at de danske DNS blokeringer kommer i samme kategori. I den belgiske sag, var det meningen at ISP’en skulle analysere indholdet i P2P trafikken, og kvalificere hvad der var lovligt eller ulovligt. Det var dette der var et problem i forhold til sikringen af privatlivets fred, da også lovligt data transmiteret gennem en P2P protokol skulle analyseres (World Of Warcraft bruger bla. P2P til at udsende opdateringer, for at spare på deres eget netværk).

De danske blokeringer analyserer ikke indhold af data – der bliver der blot fjernet for DNS opslag til en given web adresse.

En god ting ved dommen er dog, at det nu også bliver svært for ISP’erne selv at indføre traffic shaping, hvor de prioriterer nogle typer for trafik overfor andre 🙂

 

 

 

Spændende DR Podcast om Fibernet

I uge 41 2011 havde DR en Harddisk udsendelse, som omhandlede Syd Energis (SE) fiberudrulning, og hvad man havde af planer med det avancerede fibernet. Vi nørder har en tendens til kun at tænke på download og underholdning, når vi snakker om fibernet. Syd Energi har dog helt andre fremtidsplaner med fiberen, som skal være en central komponent til at kunne håndtere det kraftigt stigende el forbrug vi har i Danmark.

I fremtiden vil vi komme til at bruge 3 gange så meget strøm som vi gør i dag (eller mere), og det vil give os en lang række udfordringer med at sikre at der i elnettet er nok kapacitet i spidsbelastnings perioden (som i følge udsendelsen er når vi allesammen steger frikadeller til aftensmaden). Her er det SE’s idé, at fiberen skal være med til at kommunikere hurtigt og effektivt med husets el apparater. Et eksempel kunne være at man i spidsbelastningsperioden, i en kortere periode slukker for områdets frysere, som godt kan klare at der ikke er fuld power på hele tiden.

Hvis vi skal have den slags kommunikation mellem hjem og udbyder, så er vi nødt til at have en internet infrastruktur, som er i stand til at håndtere datatrafikken, og der er Fiber et klart og oplagt valg. Fiberen giver meget korte svartider mellem udbyder og kunde, og hvad der er mere vigtigt i dette tilfælde, der er ikke en flaskehals ud af huset.

Fiberen giver (typisk) symmetriske forbindelser, som er den samme hastighed ind i huset og ud af huset. En typisk gennemsnitlig ADSL forbindelse i dag er en asymmetrisk på 10/1 mbit, som ikke er nok hvis alle elektriske enheder i huset skal være i kontakt med el selskabet. Umiddelbart lyder det ikke som det store problem for de fleste at man ikke har så stor en upload, men hvad de fleste glemmer er at netværkstrafikken består af en masse beskeder mellem afsender og modtager. For hver “pakke” man modtager svarer man tilbage at man har modtaget den. Har man tilpas mange enheder på ens netværk, der gør det, så ender man med en langsom internetforbindelse, også selvom man ikke udnytter sin download kapacitet fuldt ud.

Dette smarte elnet er muligvis el selskabernes “killer app”, det er desværre bare ikke så sexet som HD TV, men det er ret nødvendigt for at vi kan have nok kapacitet i elnettet i fremtiden.

Steve Jobs er død

Igennem min tid som computerbruger har der været to personer, som har haft en stor betydning for mig.
Først er der Bill Gates, som har været med til at udbrede visionen “One computer in every home”. En vision man må sige i vid udstrækning er slået igennem i den vestelige verden.Steve Jobs vison har mere været at computeren skulle ikke stå i vejen for det man skulle bruge den til. Det være sig kreativitet eller mere traditionelt kontorarbejde.

For mig har Apple være med til at bringe den glæde tilbage ved at bruge en computer, som jeg havde da jeg var barn og begyndte at nørde med Commodore C128 og senere Amiga 500. Den gang elskede jeg at rode med computeren, fordi at jeg kunne og fordi at det var sjovt, ikke fordi at det var nødvendigt.

Senere var det Microsofts verden der var mere eller mindre den eneste verden i relation til computere. Legen var lidt væk i Microsofts univers. Man var nu nødt til at nørde med ens computer for at holde den sund (og ikke mindst fri for virus, malware osv.). Accepterer man dette er der slet ikke noget problem i at anvende en Windows computer (og når ret skal være ret, så er Windows 7 et kæmpe skridt i den rigtige retning).

I forbindelse med et udsalg i Fona købte jeg en Apple PowerBook G4 med Tiger, og for første gang havde jeg igen den fornemmelse at det var sjovt at nørde i maven på computeren. Netop fordi at det ikke var nødvendigt, men fordi at jeg kunne. Siden har der været iMac, Macbook pro, iPods og iPhones i mit nørdliv og glæden er der stadig.

Vi kan også takke Steve Jobs for udbredelsen af Smart Phones. Ja det er rigtigt at Apple ikke har opfundet smartphones, men det er uden tvivl Apple der har gjort det nemt og udbredt at bruge smatphones, og uden iPhone er jeg overbevist om at vi ikke ville have set Android, Windows 7 Phone Series (eller hvad de nu kalder den), og vi ville stadig stå med “kuglepenne” og prikke på telefon skærmen.

Senest er det Tablets, som Apple har været med til at udbrede, og indtil videre er de kongerne på dette område, men mon ikke konkurrenterne også snart vågner op på dette område.

Så selv om man måske ikke kan lide Apple og deres måde at drive forretning på, så er der ingen tvivl om at Apple de seneste 15 år er det firma der har betydet absolut mest for forbrugernes tilgang til brugervenlig IT.

Hvil i fred…

Sådan løste jeg mine Time Machine problemer med Mac OS Lion

Opgraderingen af Mac OS til Lion har givet nogle udfordringer i forhold til at få taget backup af Mac’s over netværket. Problemet skyldes at Apple har lavet om på deres AFP og Windows fildelings protokoller, så de ikke er kompatible med en lang række 3. parts produkter, som NAS enheder.

Umiddelbart ville den løsning Apple gerne vil have at flertallet benytter sig af, være at købe en Time Capsule, som er en Airport Extreme router med indbygget harddisk. Problemet med den løsning er blot at det er en relativ dyr løsning, for en enhed der ikke kan ret meget.

Løsningen jeg valgte var, at opgradere en af vores computere til at køre Mac OS Lion Server, og koble en 2TB USB disk på iMac’en. Inde i Mac OS Lion Server applikationen, har man mulighed for at slå Time Machine server til, og så kan Mac’s på det lokale net se serveren som en Time Machine server.

Det kræver jo selvfølgelig at serveren er tændt for at der kan blive taget backup, men med Lion er det et mindre problem, da Lion klienterne nu kan tage offline TM backup. Det virker sådan at hvis computeren ikke kan få fat i serveren, så bliver der lavet en lokal backup, som bliver overført til serveren så snart at der igen er forbindelse til serveren. Selvfølgelig er der en lille risiko for at man kan miste data mens serveren er utilgængelig, men det er rart at der nu bliver taget lokal revisions backup selv om man ikke lige er i nærheden af backupserveren.

I app storen er der en der har anmeldt Lion Server som værende negativ. Jeg har dog ikke oplevet at der er sket noget performance tab ved at jeg har installeret Lion server. Jeg syntes dog godt at Apple kunne have inkluderet det direkte i Lion, hvis jeg endelig skal komme med et kritik punkt.

Mac OS Lion (10.7)

Så kom Mac OS Lion, og som mange andre Mac nørder har jeg installeret det.
Men som det altid er med nye versioner af operativ systemer, så er en opgradering/clean install ikke uden sine problemer.

Som altid med opgraderinger, så er det vigtigste man skal gøre inden opgraderingen, at man husker at få taget backup af ens data. Jeg er lidt panisk med backup, og har den holdning at når jeg forlader min computer, så skal mine data gerne være sikret i sådan en grad, at selv hvis huset brændte ned så ville det ikke ramme mine vigtigste data (som for mig er billeder – alt det andet kan genskabes). Så mine backupdata ligger spredt på lokalnet samt Amazon S3.

Med dette på plads begav jeg mig ud i at hente Lion, som kun kan købes via Apples App Store, som er en del af Snowleopard. Opgraderingen koster 179,- dk, og fylder lige under de 4 GB.
Har man mere end én Mac, så kan man slippe for at skulle hente de 4 GB ned mere end én gang. Når programmet er hentet ned og er klar til at man klikker på “Næste” (eller fortsæt, kan ikke helt huske hvad der præcist stod), så stopper man installationen, og går ind i Finder -> Programmer og tager en kopi af Lion Installer. Den kan man så gemme på en ekstern disk eller netværksdrev. Man kan også ved lidt snilde brænde in boot DVD, så man kan lave en ren install af Lion.

Jeg valgte at lave en ren installation, og var derfor nødt til at brænde en boot DVD (man kan bruge denne korte vejledning). Det tager lidt tid at boote dvd’en så man kan godt drikke lidt kaffe… Når boot dvd’en har loaded, så skal man ind i disk værktøj og slette partitionen med den gamle Snowleopard. Herefter kan man installere Lion.

Lidt problemer med gamle vaner og rutiner

Den første irritation med Lion var at Apple har valgt at ændre scroll retningen, så den minder om scroll retningen på en iPhone, Android telefon eller iPad, og hvor det giver mening på en touch baseret enhed, så virker det ikke rigtigt på en computer, så som mange andre er det noget af det første jeg har slået fra.

Spaces (virtuelle skriveborde) har ændret sig til ikke længere at være en grid baseret løsning, nu er det én lang horisontal liste af vinduer. Irritationen her er mindre, og er sikkert en jeg vil glemme relativt hurtigt, og jeg ville undre mig meget hvis ikke der var nogen kom med nogle tilføjelsesprogrammer der kan give os det gamle spaces tilbage.

Time Machine, her vil ejere af NAS enheder få sig lidt af en overraskelse. Apple har valgt en nyere version af deres AFP, som er nødvendig for at have Apple Shares, og der er ingen NAS enheder der er klar med understøttelse at Time Machine endnu. Der er dog flere der ret hurtigt har lavet opdateringer, så man kan tilgå NAS enhederne som netværksdrev, men altså pt. uden Time Machine understøttelse.

SMB shares fra Lion, her har Apple også valgt at droppe bagudkompatibilitet for nogle eksterne enheder. Jeg deler billeder mv. fra min Mac over vores netværk, så vores TV kan se dem. TV’et understøtter windows shares, men vil ikke kendes ved Lions variant. Som løsning har jeg valgt at installere Freenas i Vmware Fusion, og lader den fungere som netværks server for filer fra Mac’en der skal deles. Freenas har den dejlige egenskab at det ikke kræver ret meget i ressourser, og stort set ikke tager mere hukommelse end et almindeligt program ville på computeren.

Ud over disse udfordringer med Lion, så vil jeg generelt mene at det virker positivt. Man kan dog sagtens vente et stykke tid med at opdatere, og specielt hvis man har brug for gamle Rosetta baserede programmer, da disse ikke vil virke sammen med Lion.

Tester forskellige WordPress temaer

Her hen over sommeren vil jeg afprøve forskellige WordPress temaer, for at se om jeg ikke kan finde det helt rigtige tema. Jeg godt at jeg burde selv rode med at lave et, men det har ikke lige mit fokus i øjeblikket. Så det kan godt være at hjemmesiden ændre udseende et par gange 🙂

Jeg er nemlig ved at kigge lidt på at starte lidt freelance arbejde med Plone CMS, og vil senere lancere et freelance site med fokus på det CMS. Denne blog er mere mit private område, hvor jeg skriver om løst og fast om IT emner der interesserer mig.