Profiber og de dårlige anmeldelser på trustpilot.dk

På www.trustpilot.dk kan man læse en række dårlige anmeldelser af Profiber, og man kan undre sig lidt over at Profiber ikke gør mere for at imødekomme den kritik, som i en vid udstrækning er på sin plads.

Kigger man de forskellige anmeldelser igennem, så kan man se at den store fællesnævner er at TV signalet hakker, men at internet delen fungerer helt perfekt.

Jeg har også tidligere beskrevet hvordan vi selv har oplevet problemer med at Profibers linksys router ikke kan følge med, og hvordan vores eget alternative setup har gjort at Profiber internet/telefoni/TV nu bare fungerer helt optimalt – takket været hjælp fra iptv forummet på recordere.dk

En anden kritik har lydt på at det har været svært at komme igennem til supporten – det er dog ikke noget jeg selv har oplevet. De få gange jeg har ringet til dem, er jeg kommet igennem mere eller mindre med det samme.

Jeg håber at Profiber tager kritikken til sig, og sørger for at kunderne har mulighed for at modtage noget udstyr der rent faktisk er i stand til at levere internet samtidig med at der bliver vist HD tv på 1 (gerne 2) tv enheder. For mig at se er det helt åbenlyst at den router til knap 200,- for mange er total ødelæggende for fiber oplevelsen, og denne blog samt iptv forummet viser at man med lidt snilde kan få en super internet forbindelse, men man kan ikke forvente at alle skal igennem dette for at opnå det.

Hvad jeg ser som en løsning der er bare lidt fremadrettet.

De er nødt til at levere en kvalitetsrouter, for det produkt de leverer nu er simpelthen alt for ringe. Det svarer til at give Tom Kristensen en slidt Lada og forvente at han kan vinde Le Mans i den.
Routeren bør have gigabit porte både på LAN og på WAN, dermed er de bedre gearet til de hastigheder man må forvente der vil blive standarden om få år på fiber markedet. Ja dette koster Profiber flere penge end de 200,- en old nordisk Linksys router koster, men til gengæld mister de ikke deres kunder pga. dårligt udstyr.

Det kunne også klæde dem godt hvis de var lidt mere aktive i nørd-fora. TDC har opdaget dette og er begyndt at være aktive i debatten på recordere.dk. Profiber skulle gøre det samme – det kunne være at de kunne få en masse gode ideer til forbedringer 🙂

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.