Tag-arkiv: orango

Orango.dk skal alligevel ikke skifte hænder

http://www.version2.dk/artikel/13763-orango-peter-vinder-domaene-tilbage-uden-kamp
http://new.czar.dk/?p=583

Hvad der er en lille sejr for Peter Veileborg, er stadig et risikofyldt område for andre. Peter var så heldig at det firma (http://www.orango.nu) som ville overtage hans identitet har opgivet, da de sikkert ikke har ressourcerne til at kunne gennemføre en lang retssag, som ville stille dem i et endnu dårligere lys end de står i allerede nu.

Det at det nu ikke kommer for en dommer gør at det stadig er det vildevest hvor de stærke med pengetanken kan tryne de små, som ikke har taget domænenavne i ond tro eller har forsøgt at skabe navne forvirring.

Havde det kommet for en dommer, så kunne det være med til at sikre privates digitale identitet på nettet. For et domæne i dag er ikke bare en hjemmeside det er: mail, software registreringer, forum registreringer, kanaler for sikret kommunikation mellem en privat og det offentlige osv.

Da Peter i første omgang havde mistet sit domæne havde klagenævnet ikke taget stilling til andet end hvad de kunne se i deres browser – og det er skræmmende at jurister og dommere, som er en del af klage ankenævnet ikke kan se at hele den kommunikation der er opbygget af Peter igennem de år han har haft brugsretten til sit domæne, med et bliver overdraget ukritisk til 3. part.

Jeg tvivler på at Datatilsynet vil have samme syn på datasikkerheden som de glade amatøre i klagenævnet

Endnu en domænesag

– kan de virkelig blive ved…..

Denne gang drejer det sig om klonk.dk mod klonk.biz (K:L:O:N:K). Ejeren af klonk.dk har haft domænet siden 1998, og har ikke brugt www.klonk.dk, men har brugt domænet til hosting af udviklingsprojekter via subdomæner og så ellers generel ftp og mail brug.

Firmaet K:L:O:N:K har haft deres .biz domæne i noget kortere tid (siden 2002), og vælger så i 2008 at kontakte klonk.dk med henblik på en dialog omkring overtagelse af domænet. Da ejeren af klonk.dk ikke har stået alene med domænet vil han gerne have lidt tid til at rådgive sig med de andre interessanter i klonk.dk fællesskabet.

Den beslutning er klonk.biz dog ikke helt tilfreds med, og der bliver ingivet en klage på trods af at klonk.dk var villig til dialog på betingelse af at baglandet var med.

6 års nølen bliver belønnet

Man kan undre sig over hvordan et firma kan være 6 år om at reagere på en overtagelse af et domænenavn. Hvis Klonk.biz virkelig var en virksomhed der var i fremdrift, så er det underligt at man først efter 6 års levetid føler at man ikke har været i stand til at skabe sig en identitet under sit etablerede .biz brand. Virksomheden har en magisk tiltro til at .dk domænet er løsningen for at komme fremad.

For mig ser det ud som om at klonk.biz ikke har lavet noget siden de købte domænet klonk.biz, og nu hvor de så endelig ser ud til at komme i gang med at lave noget, så føler de sig hævet over en privatpersons projekt hjemmeside.

Omvendt bevisbyrde?

For mig ser det ud som om at man som den indklagede overfor klagenævnet allerede står som den skyldige domænehaj og at man skal forsvare sin online identitet gennem flere år.

Der burde være en forældelsesfrist på domæneklage sager. I det tilfælde her har ejerskabet været placeret det samme sted i snart 12 år!!! Hvis der er tale om domæne squatting, så er det da virkelig en tålmodig en af slagsen.

Det kan simpelthen ikke passe at et firma 10 år inde i et ejerskab kan komme og fravriste domænet – bare fordi at de lige har valgt det samme navn.

På samme måde som klonk.dk ejeren får at vide at han sagtens kan bruge en anden adresse til sin aktivitet, så kan klonk.biz det også – de har endda haft klonk.biz i 6 år på klagetidspunktet og nu 8 år frem til afgørelsen.

I det øjeblik de har registreret klonk.biz så er det i mine øjne det samme som man accepterer at der er andre der har retten til .dk navnet – specielt når man er 6 år om at starte en klage

Orangogate bliver nu til en retssag

(orango.nu overtagelse af orango.dk)

Siden det kom frem at Peter Veileborg var blevet tvunget af Klagenævnet For Domænenavne, til at skulle afstå sit domæne gennem knap 10 år til et nystartet firma, der har valgt at kalde sig det samme som Peters domænenavn.

Klagenævnet havde vejet de kommercielle hensyn meget højere end det faktum, at Peter havde brugt domænet til sine private mails igennem 10 år. Resultatet er, at man giver ham en meget kort frist til at overdrage domænet, uden hensyntagen til hvor lang tid det kan tage at reetablere en helt ny identitet på nettet.

Men lørdag d. 28/11-09 sendte Peter Veileborg en mail (samt post på hjemmesiden: http://www.orangotilbage.dk/) ud til de personer der har vist interesse i at støtte ham igennem en evt. retssag med ordlyden:

“Jeg har efter lange overvejelser besluttet at det er i manges interesse at får prøvet denne sag ved en domstol.

Der bliver en retssag !!!!!

Nærmere info følger så snart jeg ved mere om hvor og hvordan osv. og hvor man kan donere penge til sagen.

Det vider forløb kan følges på www.orangotilbage.dk” (orangotilbage.dk er ikke længere aktiv)

Dette er godt nyt for de private domæneejere i Danmark, da de seneste kendelser fra klagenævnet viser at de personer der sidder i det nævn ikke har interesse i at forsvare privates ret til også at eje et domæne, og sikre dem mod at firmaer kan finde på navne og gennemtvinge overtagelser.

Det at sagen bliver taget op til en højere instans, kan også være springbrættet for at omtalen hæver sig fra kun at være på newz.dk eller comon.dk (hvordan kan det være at version2.dk og Computerworld.dk slet ikke har været aktive i denne sag?).

Ejeren af domænet orango.dk skal overdrage det til orango.nu

Der er desværre ved at være en kedelig tendens her i .dk toplevel området. Senest har der været to sager som virkelig stiller private ejere af .dk domæner i en meget uheldig situation!

orango.dk /orango.nu

Baggrund: http://www.comon.dk/nyheder/Kamp-for-at-fa-domaenesag-i-retten-1.247476.html

Denne sag er utrolig grotesk. Ejeren af orango.dk har ejet domænet siden år 2000, og har oprindeligt købt det da navnet også var hans online nickname i nogle spil. Her i år nærmere bestemt Januar 2009 starter der så et nyt firma, som mener at de gerne vil hedde Orango. Da .dk jo er optaget, så vælger de at tage et .nu domæne.
Men det stiller de sig ikke tilfredse med – de indgiver en klage til klagenævnet, og får medhold. Man vælger fuldstændig at se stort på at sitet har været brugt som mail domæne og ikke www domæne. WWW har ikke været det primære for ejeren af sitet, hvor imod mail delen har været.

Den privates interesse for retten til domænet er blevet tilsidesat for et firma, som har været velvidende om at deres navn var optaget på .dk top domænet. De har haft al mulighed for at finde et andet navn da de grundlagde deres virksomhed for mindre end et år siden.

Ikke helt uventet er firmaet kommet i lidt af en pr. modvind pga. hvad mange ser som rent og skært domænetyveri med et klagenævn i ryggen der tydligvis vægter kommercielle interesser højere end den private borgere ret til også at eje et domænenavn.

Forskellige online communities som Facebook og Twitter bliver i øjeblikket brugt til at skabe meget dårlig pr for firmaet. Forbrugersitet Trustpilot (http://www.trustpilot.dk/review/www.orango.nu) har modtaget en sand storm af negative anmeldelser for firmaet i sådan en grad at orango.nu nu fremstår som nogle af de værste svindlere i web branchen.

Nyhedssites som comon.dk (se top) og newz.dk (http://newz.dk/mister-domaene-efter-9-aar-til-nystiftet-firma –  http://newz.dk/orango-dk-sag-ender-maaske-i-retten) kører historier på sagen hvor der nu er flere hundrede personer der skriver kommentarer omkring sitet. I disse historier er det også kommet frem at der nu er politikere der er ved at se på sagen.

eof.dk

Baggrund: http://www.version2.dk/artikel/12124-klagenaevn-konfiskerer-html-fri-domaener

Olie branchen i Danmark har i flere år heddet oliebranchen.dk, men har inden for relativ kort tid besluttet at man hellere ville hedde eof.dk. Nu var problemet blot det at eof.dk i forvejen var ejet af en privat person, som brugte sitet ikke til web men til mail, ftp mv. i forbindelse med udviklingsopgaver.

Oliebranchen skifter navn og indgiver en klage til klagenævnet for domæner og får overraskende nok medhold. Dette kan virke underligt da eof netop er en anderkendt fortegnelse for End Of File, som er meget anvendt i programmering. Nævnet vægter at Oliebranchen har en større værdi ved navnet end den private ejer, og man ser stort på at domænet er med til at skabe en online identitet for den tidligere ejer.

Hvad skal man så gøre?

Tja i dag ser det ud til at .dk domæner vejer tungest for firmaer, uanset hvem der har ejet domænet og i hvor lang tid. Det er dog vigtigt at skelne mellem regulære domænehajer, som har købt domæner udelukkende med henblik på videreslag eller hvor navnet læser sig meget op af eksisterende firmanavne, og så personer som i reel god tro har købt et domæne og haft det i brug i flere år uanset om det kun har været brugt til mail.

Jeg vil anbefale at man hvis man har et domæne, at man i dag sørger for at der er noget indhold på det. Tilsyneladende har klagenævnet meget svært ved at se forbi www alene. Indholdet skal indeholde noget materiale som ikke kun er links til andre sider man er vist mere nødt til at have noget reelt indhold…

En anden mulighed er at se efter andre domæner end .dk topdomænet.

Og hvad der er vigtigst af alt – lad for Guds skyld være med at tilbyde at sælge det til en højere pris da dette er den sten sikre vej til at miste domænet. Afvis blankt at sælge og deltag aktivt i klageprocessen hvis man er passiv så er det bare ærgeligt.

Men med den meget negative omtale der har været omkring de to ovenstående firmaer med en “flosset” moral, samt branche personer der er i mod afgørelsen, samt politikere der nu begynder at se på sagen – så tror jeg at vi snart ser en løsning der falder ud til fordel for den private.

Så de kommende ejere af orango.dk samt eof.dk bør holde lidt igen med at trykke for meget brevpapir – jeg kan forestille mig at beslutningerne kan blive omstødt på sigt.

Problemet med privatlivets fred

Hvis man har ejet et domæne igennem flere år, så har man også registreret sig flere forskellige steder på nettet, hvor der måske foregår korrespondance af privat karakter med informationer, som ikke vedkommer andre.

Hvis man bliver tvunget til at overdrage et domæne, så er det meget nemt for de nye ejere at lave et stjerne alias på mail addresser, og så ellers bare begynde at gå forskellige hjemmesider igennem og prøve at få tilsendt passwords. I Orango sagen ved man jo at Orango har været hans nickname, så mon ikke at det også er hans foretrukne brugernavn rundt omkring?

Jeg tror ikke at klagenævnet har overvejet at det er 9 års identitetsskabelse de nu er med til at overdrage til andre – jeg er ikke helt sikker på at Datatilsynet vil se på denne sag med de samme øjne som klagenævnet. Orango.nu har nu mulighed for at lave identitetstyveri, sanktioneret af klagenævnet.